Expertisområden

Fältförsäljning


Att skapa en personlig kontakt med kunden är något som uppskattas allt mer i en tid då fler säljprocesser digitaliseras. Vår målsättning är alltid att lyssna och förstå kundens behov för att kunna packetera ihop en skrädddarsydd lösning som förbättrar kundens vardag. Denna sorts upplevelse förmedlar vi främst genom hembesök och bokade möten.


Eventförsäljning


Denna typ av försäljning sker främst på handelsmässor och eventytor där vi förser optimal service till kunderna. Våra extremt ambitiösa eventsäljare besöker olika platser i runtomkring landet för att marknadsföra och exponera era tjänster och produkter i rätt miljö. Allt för att maximera våra partners försäljning med hjälp av våra eventsäljare som ständigt utbildas för leverera en kommunikation med kunderna på högsta nivå.Vita Sales kundbesök

Kunder besökta0

Stängda affärer0

nöjda kunder0

Hur processen ser ut


Utbildning

Första steget är att ge våra säljare en teoretiskt utbildning kring era produkter/tjänster för att etablera en god produktkunksap. 

Kundmöten

Tredje steget är att blir förmedla produkterna/tjänster hos kunder, detta görs via bokade möten och via via eventytor.

Uppföljning

För att ständigt förbättra och optimera kvaliten på våra kundmöten använder vi oss av ett systematisk kvalitetsarbete för att analysera säljarnas arbete och resultat.


Examination

Nästa steg är att examinera våra säljare för att säkerställa att produktkunskapen är fläckfri, därefter sätter dem teoretiska kunskaper i praktik.